Horse Made
 Základní informace
 Nějčastěji kladené otázky
 Historie
ZÁKLADNÍ INFORMACE O METODĚ

Metoda učení za asistence koní, ve světě známá pod zkratkou HAE (horse assisted education), se úspěšně praktikuje především na firemní skupiny a individuální koučink. Základem metody je využití koně jako katalyzátoru zprostředkování okamžité zpětné vazby přístupu člověka k vedení.

Tato metoda není o koních, je o lidech.

Unikátním přínosem této metody je možnost si na vedení hrát. Hrou s koněm totiž objevíme své přirozené silné a slabé stránky. Následný rozbor je veden vždy pozitivní zpětnou vazbou.

Základní předpoklad každého vůdce či manažera je schopnost vést. Vedoucí pracovníci denně ve své praxi čelí novým a neznámým úkolům, které musí řešit pohotově a co nejlépe pro sebe, svůj tým a ve prospěch firmy. Ve firemním prostředí není čas na experimenty - využíváme ale všechny své dovednosti, kdy a jak jednat jinak a lépe?

Kůň reaguje transparentněji a rychleji než člověk, a v případě nepochopení čeká na další možnost porozumět respektovanému partnerovi. Dalším výjimečným přínosem metody je možnost vyzkoušet si změnu svého přístupu a zažít tak okamžitou zpětnou reakci v bezpečném prostředí workshopu.

Koně jsou nároční na pocit respektu a bezpečí. Jsou mistry v soudržnosti: je moudré učit se od nejlepších. Dalším jedinečným přínosem metody je posilování oboustranné srozumitelné komunikace založené na principech respektu a důvěry.