Horse Made
 Přirozený management
 Intuitivní leadership
 Vůdčí ženy
 Change management
 Týmová souhra
 Individuální koučink
 Kalendář otevřených programů
INTUITIVNÍ LEADERSHIP

PROGRAM URČENÝ SKUPINÁM VRCHOLOVÉHO MANAGEMENTU

Program dvoudenního leadership workshopu je určený vrcholovému managementu. Vůdce má v rukou moc a zároveň zodpovědnost za míru jejího užití. Kůň, ač reálná bytost, je lidmi často vnímán jako bytost mystická. Top manager vede reálný tým v reálném čase za mystickou vizí. Dokáží i ostatní vaši vizi sdílet a vašemu vedení k jejímu naplnění rozumět?

Co zažijete:

Interakcí s koněm a následným rozborem si uvědomíte svůj vůdčí styl. Na základě rozpoznání přirozených předností svého vůdcovství posílíte své vůdčí sebevědomí. Můžete si bezpečně vyzkoušet nástroje vůdce – tlak, intenzitu, respekt, pochvalu, důslednost - a zároveň experimentovat s mírou využití těchto nástrojů, objevit tak nové možnosti.

Co vám to přinese:

Tento program vám dá návod, jak šířeji uplatnit svůj přirozený vůdčí potenciál. Umožní vám změnit přístup v používání nástrojů moci a umocní pocit odpovědnosti. Program vám na základě vlastních prožitků otevře možnost intuitivně aplikovat zjištěné změny do každodenního života.

Programy
Horse Made
Obchodní
podmínky