Horse Made
 Přirozený management
 Intuitivní leadership
 Vůdčí ženy
 Change management
 Týmová souhra
 Individuální koučink
 Kalendář otevřených programů
VŮDČÍ ŽENY

PROGRAM URČENÝ VRCHOLOVÉMU MANAGEMENTU, FIREMNÍM A OTEVŘENÝM SKUPINÁM

Program dvoudenního workshopu je určený pro ženy - vůdkyně. Tento program identifikuje ženský přístup k vůdcovství - ženská intuice, racionální přístup, souběžné řešení několika úkolů, důraz na budování vztahů, schopnost naslouchat druhým, gender přístup k emocím.

Tento leadership program není určen pouze ženám...

Co zažijete:

Interakcí s koněm si uvědomíte svůj přirozený vůdčí styl, který je následným rozborem „konfrontován“ s přednostmi ženského vůdcovství. Vyzkoušíte si vůdčí nástroje – tlak, intenzitu, respekt, pochvalu, důslednost – souběžně se zapojením emocí. Budete experimentovat s mírou užití výše uvedených nástrojů ve svém stylu vedení.

Co vám to přinese:

Tento program prohloubí důvěru v ženský přístup, porozumění ženskému leadershipu, porozumění ženskému přístupu k práci s lidmi. Díky pozitivním prožitkům získáte odvahu zapojit více intuice a emocí do svého vůdcovství a do každodenního života.

Programy
Horse Made
Obchodní
podmínky