Horse Made
 Přirozený management
 Intuitivní leadership
 Vůdčí ženy
 Change management
 Týmová souhra
 Individuální koučink
 Kalendář otevřených programů
TÝMOVÁ SOUHRA

PROGRAM URČENÝ FIREMNÍM A OTEVŘENÝM SKUPINÁM

Program jednodenního nebo dvoudenního workshopu je určený k posílení týmové souhry, respektu a důvěry celého týmu. Je vhodný pro jakékoli týmy - pro manažera a jeho tým nebo tým kolegů, skupinu přátel či rodinu.

Co zažijete:

Díky bezprostřední komunikaci s koněm a následným rozborem si uvědomíte své jedinečné místo ve vlastním týmu. Rozpoznáte přednosti i nedostatky svého komunikačního stylu. V přítomnosti koně posílíte vlastní otevřenou komunikaci.

Co vám to přinese:

Tento program vám osvětlí, jaké jsou vaše silné stránky, zmírní nedostatky ve vaší komunikaci. Velkým přínosem pro vás bude hlubší přirozené porozumění ostatním členům týmu.

Programy
Horse Made
Obchodní
podmínky